• Op maandag 23 april a.s. is er een Extra Algemene Ledenvergadering in het clubgebouw op Sportpark Hengelder. Hierbij worden alle leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

   

  Extra algemene ledenvergadering s.v. OBW  

  Datum             : Maandag 23 april 2018
  Aanvang          : 20.30 uur 
  Locatie            : Clubgebouw OBW

   

   Agenda: 

  1. Opening

  2. Mededelingen

  3. Bestuurszaken

       Voordracht Suzanne van Essen (PR & Communicatie)

  4. Stand van zaken renovatie accommodatie.

  5. Voordracht nieuwe ereleden sv OBW

  6. Rondvraag

   

  Mocht u verhinderd zijn dan kunt u zich afmelden bij info@obw.nl

  Algemeen Bestuur s.v. OBW