Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Aanmeldformulier Handbal

Aanmeldformulier Handbal

Hieronder staan de invulvelden voor het inschrijven van een nieuw handballid.

Na het inschrijven ontvangt u op het email adres van het ingeschrevenlid een overzicht van de verstrekt gegevens.

Mocht u hierna nog verdere vragen hebben, dan kunnen die per mail worden gesteld aan handbal@obw.nl

Aanmeldformulier OBW Handbal

Persoonsgegevens 

Om speelgerechtigd te zijn, is een recente foto noodzakelijk. 


De foto mag zelf gemaakt zijn of een pasfoto zijn.
Als er een zelfgemaakte foto wordt aangeleverd, zijn er wel enkele restricties:
- zoveel mogelijk effen achtergrond
- niet ouder dan 1 jaar
- alleen gezicht van nieuw lid zichtbaar 


nb. het is een foto die door de scheidsrechters wordt gebruikt om te beoordelen wie er op het veld staan.

Kies bestandWijzigVerwijder

Emailadres van spelend lid (bij minderjarige leden, zonder eigen emailadres, het adres van inschrijver invullen)

06 nummer van spelend lid (bij minderjarige leden, zonder eigen telefoonnummer, het nummer van inschrijver invullen)

cijfers en letters

Onderstaande gegevens invullen bij het aanmelden van een nieuw jeugdlid (<18 jaar)


Ouder / Verzorger 1

Ouder / Verzorger 2

De huidige contributiebedragen staan hier op de site.

 


Wijze van betaling 

Indien geen Automatische incasso is gekozen, hier een '0' invullen

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging, machtiging aan handbalvereniging OBW, om per bovengenoemde termijn via automatische incasso bedragen van bovengenoemd IBAN rekeningnummer af te schrijven wegens contributie. Dan wel de contributie te innen via Stichting leergeld of de Gelrepas.  
Onderstaande datum is tevens ingangsdatum contributie-inning. Indien er geen betalingsverplichtingen aan de inschrijving verbonden zijn, heeft deze datum verder geen waarde. 

AVG


Pasfoto 
Bij het inschrijven is het aanleveren van een (pas)foto verplicht. Deze is benodigd voor de bondspas die digitaal beschikbaar is voor scheidsrechters, vereniging, bond, etc.  
De foto wordt niet gepubliceerd. 
 
Overig beeldmateriaal 
Heeft u bezwaar, dat (team)foto’s / video’s die gemaakt zijn van u of uw kind, gepubliceerd worden op de OBW website, sociale media, verenigingsblad en/of krant?  

We willen graag weten hoe nieuwe leden ons weten te vinden, daarom stellen wij het op prijs, dat u het hieronder aangeeft.

Overeenkomst 


Ingeschrevene meldt zich aan als lid van handbalvereniging OBW en verklaart hierbij kennis genomen te hebben van het volgende: 
1- De contributie is over het gehele seizoen verschuldigd (van 01-07 t/m 30-06) ook bij tussentijds opzeggen. 
2- Indien niet voor 1 april van het lopende seizoen schriftelijk bij het secretariaat van handbalvereniging OBW is opgezegd, wordt het lidmaatschap telkens met 1 jaar verlengd. 
3- Ieder spelend lid is automatisch lid van het NHV (Nederland Handbal Verbond) en zodoende ook collectief verzekerd. Deze collectieve verzekering is voor aansprakelijkheid en ongevallen. 
4- De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van blessures en/of ongevallen etc.. Deelname aan trainingen, wedstrijden, toernooien en/of andere activiteiten geschiedt derhalve geheel op eigen risico. 
5- Reiskosten komen in principe voor rekening van het individuele lid. 
6- Alle A-junioren en seniorleden zijn verplicht gedurende het zaalhandbalseizoen zaaldienst (wedstrijdtafel) te verrichten en/of jeugdwedstrijden te fluiten. 
7- Om als vereniging ons voortbestaan te garanderen verwachten wij van elk lid dat hij of zij zich naast het trainen en spelen van wedstrijden op enigerlei wijze inzet voor de afdeling handbal. Over ongeveer 3 maanden nemen wij contact met u op om te vragen of we u als lid, of als ouder van een jeugdlid, in de toekomst hiervoor kunnen benaderen.  
8- Het lidmaatschap wordt voorafgegaan door een proefperiode van vier weken. Het moment van inschrijving is het moment waarop de contributie-inning ingaat. * = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!