Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Waarden en Normen

Waarden en Normen

De Waarden en Normen van h.v. OBW

Binnen h.v. OBW vinden we het belangrijk dat sporten voor iedereen veilig en plezierig is en blijft. Hier hoort bij dat we ons houden aan de waarden en normen van onze club. 
De waarden en normen van h.v. OBW zijn terug te vinden in de volgende onderdelen:


Van elk lid zullen we actief vragen om kennis te nemen van onze waarden en normen. Dit om de noodzaak ervan te onderstrepen.
Voor alle nieuwe leden zullen we een verklaring vragen. deze verklaring is te downloaden via deze link. Na het ondertekenen kan het formulier worden gemaild of worden overhandigd aan de coach/trainer. 

Omgangsregels

1 Ik accepteer en respecteer ieder ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen onze vereniging.
2 Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3 Ik val de ander niet lastig.
4 Ik berokken de ander geen schade.
5 Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6 Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7 Ik negeer de ander niet.
8 Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9 Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
10 Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11 Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12 Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13 Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
14 Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

< naar boven

Gedragsregels Handbal

m onze sport plezierig te laten zijn voor iedereen, spreken we gedragsregels af.

Een teamsport doe je niet alleen en daarom moeten we rekening met elkaar houden. Buiten de sporter en zijn directe omgeving (ouders, trainers en begeleiders) bepalen ook tal van andere invloeden en instanties de sfeer waarin sport wordt beoefend, zoals het publiek.  

Helaas kennen we allemaal de slechte voorbeelden van het niet volgen van gedragsregels, zoals spelovertredingen, scheldpartijen, pesten en agressief gedrag. En de gevolgen die dit met zich meebrengt, zoals coaches die weglopen en scheidsrechters die stoppen.

Iedereen die aan sport doet, kent de term Fair play. Fair play is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Fair play vereist niet alleen dat iedere sporter zelf de (spel)regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren sportief te handelen naar elkaar als team maar ook als supporters en coaches..

Fair Play gaat over sportiviteit en respect in de sport. Sportiviteit draagt bij aan een leuke, plezierige en veilige sportbeoefening. Fair Play komt aan de orde als binnen een sportsituatie met elkaar de 'strijd' wordt aangegaan.

Om die reden hebben we een aantal gedragsregels (de h.v. OBW – Fair play regels) opgesteld waar iedereen zich aan moet houden.

Alle spelers, coaches/trainers en ouders stellen zich positief op tegen over elkaar, de tegenstander en scheidsrechter. Spreek elkaar aan op onsportief gedrag en geef zelf het goede voorbeeld.
Spelers, ouders en verzorgers accepteren de beslissingen van de trainer(s), coach(es) en scheidsrechters en waarderen hun rol. Zij staan op vrijwillige basis voor jou of jouw kind op het (trainings)veld.
De coaches coachen de wedstrijd en de trainers verzorgen de training, eventueel in overleg met de spelers. De scheidsrechters fluiten de wedstrijd. De ouders mogen alleen (positief)
Op social media gaan we respectvol met elkaar om.
Iedereen spant zich zoveel mogelijk in om onze vereniging een gezonde vereniging te laten zijn, die positief door de buitenwereld bekeken wordt en waar vele handen licht werk maken.
Wanneer je bent verhinderd (ziekte, blessure) zeg dan zo vroeg mogelijk af. Voor een wedstrijd uiterlijk op vrijdag, zodat er eventueel nog vervangende spelers geregeld kunnen worden. Laat je team niet in de steek!
Wees op tijd voor een wedstrijd en training. Uiterlijk een half uur van te voren bij een thuiswedstrijd en tijdens een uitwedstrijd niet later dan afgesproken is met het team. Alle spelers zijn uiterlijk 10 minuten voor de aanvang van de training omgekleed aanwezig in de sporthal.
Wees zuinig op andermans spullen.
Voor de wedstrijd worden de tegenstander en scheidsrechter begroet. Na de wedstrijd worden de scheidsrechter(s) en tegenstanders ook bedankt.
Voor de training en wedstrijd sieraden af, oorbellen uit en losse pols/touw bandjes afplakken en graag gepaste sportkleding kleding (bijv. geen spaghettibandjes). Dit voor je eigen veiligheid en die van de andere spelers.

< naar boven

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.


Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je deze uiting serieus nemen.

Wanneer je het gevoel hebben dat er iemand binnen de club grensoverscheidend gedrag vertoont, naar jou of juist ook naar een ander, meld het dan. Dit kan bij het bestuur, maar ook vertrouwlijk bij onze VCP.

< naar boven

Vertrouwenscontactpersoon

h.v. OBW vind een sociaal veilige sportomgeving erg belangrijk.

Een omgeving waar alle leden, klein en groot, kunnen rekenen op een respectvolle omgang met elkaar.
Een omgeving waar iemand kan zijn zoals hij of zij is, en niet beoordeeld wordt op geslacht, afkomst, uiterlijk of seksuele geaardheid.
Een omgeving waar geen sprake is van machtsmisbruik.
Er zijn gedragsregels opgesteld waaraan eenieder (sporter, trainer, begeleider, ouder, bestuurder) zich dient te houden.
Deze zijn bedoeld om te voorkómen dat er problemen kunnen ontstaan op het gebied van pesten, discrimineren en (seksuele) intimidatie.
Het bestuur van h.v. OBW heeft besloten om voor onze vereniging een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. 

Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?
Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen bij h.v. OBW die een probleem wil melden dat te maken heeft met ongewenst gedrag, zoals bijv. seksuele intimidatie.

Helaas komt het zeer incidenteel voor dat er een situatie ontstaat waarbij iemand zich onveilig voelt en waarbij grenzen overschreden zijn. De vertrouwenscontactpersoon gaat met de melder van het probleem in gesprek, biedt deze een luisterend oor en advies over verder te ondernemen stappen. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. De volledige functie beschrijving van de VCP bij OBW kan je hier vinden.

De VCP voor h.v. OBW is Martine Froon.

Martine_Froon_profielfoto.jpeg
Hoi, mijn naam is Martine Froon. Ik ben geboren op 13 december in 1983 in Zevenaar. Ik woon samen met Mark en onze twee kinderen, ook in Zevenaar. Al sinds mijn 7de levensjaar (met een kleine tussenstop) speel in handbal bij OBW, een fijne en gezellige club.
 
Bij OBW handbal ben ik het vertrouwenspersoon. Ondanks dat we er vanuit gaan dat iedereen op een juiste en respectvolle manier met elkaar omgaat, hoeft dit helaas niet altijd het geval te zijn. Soms kunnen er onderwerpen zijn die lastig te bespreken zijn met trainers of andere kaderleden. In deze gevallen kan je mij benaderen.
 
Momenteel run ik mijn eigen pedicurebedrijf. Ik heb HBO-verpleegkunde afgerond en ben ruim 10 jaar werkzaam geweest in de jeugdpsychiatrie. Ik denk dat deze achtergrond en ervaring een goede combinatie is om een juist advies en ondersteuning te bieden. Als er iets is, mag je mij dan ook altijd benaderen, dan zullen we er samen zo goed mogelijk uitkomen. Dit kun je doen door mij te mailen naar onderstaand adres.


vcp@hvobw.onmicrosoft.com of telefonisch op nummer 06-23169296.

In geval van seksuele intimidatie is het ook mogelijk en zelfs wenselijk om direct contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF: 0900-202 55 90 (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17.30 uur) of via de mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl

Voor meer informatie kan je kijken op de site: https://centrumveiligesport.nl/

< naar boven

Informatie van NOC/NSF en andere instellingen

Op deze pagina staan diverse verwijzingen naar organisaties, waar meer informatie te vinden is over de Waarden en Normen.

NOC/NCF (https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit)
NHV (https://www.handbal.nl/vertrouwenscontactpersoon/)
Centrum Veilige Sport (https://centrumveiligesport.nl/verhalen/het-werk-van-een-vertrouwenscontactpersoon)

Wanneer er meer informatie waardevol is om te vermelden, zullen we deze hier aanvullen.
(mocht een link niet meer werken, meld het dan ajb. op handbal@obw.nl)

< naar boven

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!