• Ereleden

  • Wiebe Jorna (erevz) (overleden)
  • Jan Willemsen( erevz) 
  • Marian Elfring - Jorna  
  • Dorie Meijer  
  • Jan Jansen  
  • Ben Gesthuizen sr. 
  • Theo Jansen (overleden)
  • Eef Koenders  
  • Theo Jansen  
  • Ben Gesthuizen jr. 
  • Jan Koenders  
  • Willie ter Heerdt  
  • Frits Barten  
  • Rein Palm (overleden)
  • Trudy Ariës  
  • Gerrit Jansen (overleden)
  • Jan Jansen (overleden)
  • Wim Jansen (overleden)
  • Jan Teunissen (overleden)
  • Geert Wanders (overleden)
  • Toon Boerboom  (overleden)
  • Lenie Boerboom  
  • Jacques Laurensse  
  • Wilfried Stevens 
  • Ben Bolder
  • Theo Gielen
  • Koen Wenting
  • Jan van Wijlick