• Lidmaatschap voetbal

  Contributieoverzicht seizoen 2019 - 2020

  Senioren     € 198,00
  Junioren    € 134,00
  Pupillen     € 123,00
  35+    €   91,00
  Kaderleden    €   18,00
  Ondersteunende leden    €   35,00
  Meetrainende leden    €   73,00


  Rekeningnummer: NL51RABO0374870187

  Ledenadministratie

  Voor nieuwe aanmeldingen, afmeldingen, wijziging adresgegevens e.d. contact opnemen via een mail naar voetbal@obw.nl.
  Opgave als lid van de vereniging is, met uitzondering van tussentijdse aanmelding, voor het gehele verenigingsjaar.
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  Bij tussentijdse beeindiging van het lidmaatschap dient na de datum van afmelden nog een kwartaal contributie betaald te worden.

  Bij de jeugdleden wordt met ingang van de maand volgend op hun 6e verjaardag contributie geheven.
  Lid worden van s.v. OBW voetbal, download het aanmeldingsformulier.

  Contacten

  Voor ledenadministratie en wijzigingen daarin : voetbal@obw.nl
  Voor opmerkingen, etc. betreffende de contributie : contributie@obw.nl

  Automatische incasso

  Nog niet iedereen maakt gebruik van de automatische incasso. Dit leidt tot veel onnodige administratieve rompslomp en extra kosten. Het gebruik van acceptgiro’s wordt door de banken door forse kostenverhogingen steeds verder ontmoedigd.
  Het bestuur is dan ook van mening dat alle voetballende leden gebruik dienen te maken van een automatische incasso. Zij die daar nog geen gebruik van maken zullen miv het nieuwe seizoen op een maandelijkse incasso worden gezet. Degenen die daar onoverkomelijke bezwaren tegen hebben kunnen dit onder opgaaf van redenen kenbaar maken via contributie@obw.nl 
  Ook de overige leden die nu nog periodiek een acceptgiro ontvangen kunnen via dit mailadres te kennen geven van de automatische incasso gebruik te willen maken.

  Betalingsmoraal

  Het zal niet vreemd zijn dat, gezien de huidige economische situatie, de betalingsmoraal minder is geworden. Betalingsachterstanden lopen op en het kost veel meer werk en kosten om de contributie binnen te halen.
  Om hier wat aan te doen is het noodzakelijk om de regels rond de inning wat aan te trekken.
  Indien niet tijdig wordt betaald of indien de bank de automatische incasso terugdraait volgt er een aanmaning. Leidt dit niet tot een betaling dan zal in overleg met uw leider sneller worden overgegaan door een speelverbod. Wordt dus niet tijdig betaald dan zal de betreffende speler (via de leider) toegang tot het speelveld en trainingsveld worden ontzegd.

  Wijzigingen adresgegevens en emailadressen

  Regelmatig blijkt dat gegevens zijn veranderd zonder dat OBW daarover is geïnformeerd. Het kan geen kwaad de leden hier nogmaals op te wijzen eventuele wijzigingen tijdig door te geven.

  Boetes

  Wedstrijdboetes opgelegd door de KNVB worden via een eenmalige incasso bij de leden in rekening gebracht.