• Zoals bij eenieder vast bekend zal zijn, is het wettelijk verboden om in openbare gelegenheden alcoholhoudende drank te schenken aan mensen onder de 18 jaar.
  Dat geldt uiteraard ook voor sportkantines.
  Ondanks het feit dat Sportvereniging OBW er alles aan doet om dit beleid als zodanig uit te voeren, zullen wij nog strenger gaan zijn in de handhaving van deze regel.
  Bij de geringste twijfel over de leeftijd van iemand, zullen onze barmedewerkers naar een legitimatie vragen. Wanneer dit niet getoond kan worden, zal géén alcoholische drank worden verstrekt.
  Respecteer de werkzaamheden en handelwijze van onze mensen achter de bar! Zij doen dit alleen maar om de wet na te leven en om OBW te behoeden voor onnodige kosten.
  Weet dat bij overtreding van deze regel er flinke boetes van meer dan € 1.000 uitgedeeld worden. Gemeente Zevenaar voert (terecht!) een proactief zerotolerance handhavingsbeleid uit. 

  Onze barmedewerkers zijn goedwillende vrijwilligers die voor onze vereniging aan het werk zijn. Ze zijn echter geen politieagent.
  Daarom willen wij jullie allemaal vragen om er juist ook zelf op toe te zien dat deze regel nageleefd wordt. Bestel geen alcohol als je onder de 18 bent, ook niet via een van je vrienden. Dat is misschien wel lekker stoer, maar het mag gewoonweg niet én je benadeelt jouw vereniging. En voor die zogenaamde vrienden: bestel geen alcohol voor een van je maten als hij of zij onder de 18 is. Ook jij overtreedt dan de wet en ook jij benadeelt dan jouw vereniging. Zullen we allemaal onze verantwoordelijkheid in deze nemen? Niet alleen spelers en supporters, maar ook leiders en trainers?
  In het clubgebouw van OBW zijn wij verantwoordelijk, ongeacht wat de mening van ieder ander is over deze regel.
  Ook bij OBW geldt: onder de 18 geen alcohol. Je hebt dus niet alleen een sportieve plicht op het voetbalveld, maar ook in ons clubgebouw.
  Pak je verantwoordelijkheid, naar jezelf en naar anderen en gedraag je als echte OBW’er! 

  Met vriendelijke sportgroeten,

  Nico Ruikes
  Voorzitter s.v. OBW