• Dit is een artikel, dat ik met grote tegenzin schrijf, dat ik eigenlijk nooit had willen schrijven. Na meer dan 30 jaar werk voor OBW, waarvan 24 jaar in het Algemeen Bestuur en/of de handbalcommissie en later handbalbestuur is een punt bereikt, dat mij noodzaakt deze onvermijdelijke stap te zetten. Het is me een paar maanden geleden duidelijk geworden, dat ik niet meer goed kan omgaan met spanningen, die nu eenmaal bij het slot van de competitie horen. Eind maart heb ik die beslissing genomen en het handbalbestuur dat schriftelijk laten weten. De redactie van de UPDATE heb ik dat mondeling tijdens de redactievergadering van 28 maart meegedeeld.

  Vanaf augustus 1993 heb ik op verzoek van de toenmalige algemeen voorzitter van OBW, Jan Willemsen, als vertegenwoordiger van de handbalafdeling van het Algemeen Bestuur deel uitgemaakt, al moet ik bekennen, dat ik van handballen zo ongeveer alles moest leren. Mijn eerste grote klus was de organisatie van het 50-jarig bestaan van onze vereniging, waar ik met een aantal enthousiaste ras-OBW-ers aan heb gewerkt. Van deze commissie was ik voorzitter. Hierin is ook de handbalafdeling van begin af aan persoonlijk betrokken geweest. De twee hoogtepunten waren de voetbalwedstrijd tegen Feyenoord en de handbalwedstrijd tegen Jong Oranje.

  Na ongeveer 8 jaar heb ik de handbalcommissie verlaten en me volledig op de gehele vereniging gericht, waarbij pers en publiciteit een groot deel van mijn tijd opeisten. In dat verband kwam het goed uit, dat ik van De Gelderlander, de Liemers Lantaern en het Gelders Dagblad een van de plaatselijke correspondenten was en ik bijna alle journalisten en redacteuren redelijk goed kende. Deze ingang bij de pers is voor OBW van groot belang geweest. Ook het toenmalige papieren clubblad “De Vonk” moest geschreven en gedrukt worden. Op een bepaald moment ben ik “gepromoveerd” tot algemeen secretaris. Na de reorganisatie van de voetbalafdeling heeft de toenmalige handbalvoorzitter Jacques Laurensse mij weer teruggehaald naar de handbalcommissie.

  Als je in een dorp aan een r.k.-school werkt, is het bijna voorspelbaar, dat van de plaatselijke verenigingen en de kerk de vraag komt, of je daar de helpende hand kunt toesteken en in dat geval werden voornamelijk mijn contacten met de pers bedoeld. Die vraag heb ik enkele tientallen jaren lang tot op enige weken geleden positief beantwoord, maar ook daar heb ik nu het mes in moeten zetten.

  Een tweetal andere sporten en hobby’s, waarvoor ik tientallen jaren werkzaam was en ben, zijn voor OBW niet van belang. Veel van al deze werkzaamheden heb ik achter mijn bureau kunnen doen en alleen in de herfst was ik, mede ivm de huisbezoeken namens school, enkele weken niet vaak thuis.

  Van mijn beslissing zal ik vanaf de start van de nieuwe competitie misschien spijt hebben, maar zodra het maart wordt, weet ik zeker, dat ik gelijk heb gehad. Ik zal OBW  ongetwijfeld gaan missen, maar zal in de sporthal en op Hengelder toch regelmatig te vinden zijn.

  Dat het OBW en al haar leden vooral voor de wind mag gaan!

   

  Wilfried Stevens